Superstormen

maandag 16 juli 00:58

Uw centrale en objectieve informatiebron rond
de problematiek van superstormen in België

Onderzoek naar impact van ondiepe zandbanken voor beschermin

Koksijde - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het project ‘Meetnet Vlaamse Kust’ goedgekeurd. Het gaat om het eerste concrete onderzoeksproject in het kader van het project Vlaamse Baaien. ‘Meetnet Vlaamse Kust’ is bedoeld om te weten in welke mate ondiepe zandbanken de kracht van de golven op zee verminderen. Dit wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de bescherming van de kust en wordt volgend voorjaar uitgevoerd op de Broersbank ter hoogte van Koksijde.


Lees het volledige artikel in Knack

Tags: Kustbescherming België