Superstormen

zondag 24 juni 08:56

Uw centrale en objectieve informatiebron rond
de problematiek van superstormen in België

B82578508Z.1_20121217171605_000+GTNAJ9VL.2

Werk kustbescherming Mirns los

MIRNS - Het project ‘de zachte zandmotor' wordt begin volgend jaar echt zichtbaar bij het Mirnserklif. Daar start de aanleg van een nieuwe zandbank.

Naast de komst van de zandbank wordt het recreatiestrand verbreed, de aanwezige begroeiing verwijderd en wordt de parkeerplaats bij het paviljoen aan de Murnserdyk onder handen genomen.

Met het hele project wordt langs de Friese IJsselmeerkust geëxperimenteerd met methoden om de kust te beschermen. Met ‘de zachte zandmotor' probeert men natuurkrachten als stroming en wind te benutten om de kust steviger te krijgen.

lees het volledige artikel op Leeuwarder Courant

Tags: Kustbescherming buitenland