Superstormen

zondag 24 juni 08:55

Uw centrale en objectieve informatiebron rond
de problematiek van superstormen in België

Kustbescherming van de Nederlandse en Duitse Noordzeekust

Sterke getijdenstromingen
Niet alleen stormvloed is een bedreiging voor de kust van de Noordzee maar ook de getijdestroming die parallel aan de kust loopt. Aan de noordkust van Nederland en Duitsland stroomt het water tussen het grote aantal eilanden en het vasteland door en perst zich dan op veel plaatsen door slechts smalle ruimten tussen de eilanden. Die stromingen kunnen zeer sterk zijn en zijn daardoor in staat om grote hoeveelheden zand te verplaatsen en duinen uit te hollen of zandbanken te maken.

Dijken en duinen ter bescherming
Voor het beschermen van de Noordzeekust wordt voornamelijk gebruik gemaakt van dijken en duinen. Dijken zijn kunstmatig aangelegde dammen langs de zeekust die zodanig zijn aangelegd dat zij het achterland beschermen. Duinen vormen een natuurlijke kustbescherming.

Halligen en zandbanken ter bescherming
Naast beschermers als dijken en duinen bestaan er nog andere beschermingen zoals halligen en zandbanken. Halligen zijn eilanden die niet worden beschermd door dijken en dus kunnen overstromen en droogvallen onder invloed van eb en vloed. Zij kunnen bij zware storm de golven breken. Eenzelfde effect hebben de talrijke zandbanken die in sommige gebieden voor de kust liggen. Halligen zijn vooral te vinden in het Duitse gebied van de Noordzeekust en zorgen daar voor minder druk op de dijken.
 

Lees het volledige artikel hier

Tags: Kustbescherming buitenland