Superstormen

vrijdag 20 juli 22:29

Uw centrale en objectieve informatiebron rond
de problematiek van superstormen in België

4000241739799

Precies zestig jaar geleden raasde verschrikkelijke storm ov

Oostende - Dag op dag 60 jaar geleden, in de nacht van 31 op 1 februari 1953, werd onze kust geteisterd door een verschrikkelijke Noordzeestorm.

Vooral in Nederland kwamen bijna 1900 mensen om het leven, maar ook bij ons vielen doden te betreuren. De combinatie van storm, springtij en dijkbreuken veroorzaakte toen een enorme ravage in Oostende en de rest van de kust. Aan zee zijn veel mensen die onheilsnacht nog niet vergeten.

Het waterpeil bereikte die nacht een peil van meer dan 7 meter. Overal sneuvelden dijken en watermuren. In Oostende vielen acht doden te betreuren. In Oostende kwam een grote golf van solidariteit op gang. De jonge koning Boudewijn kwam de vele getroffen families een hart onder de riem steken. Het duurde weken voor alles hersteld was.

Tags: Stormen België