Superstormen

maandag 16 juli 00:49

Uw centrale en objectieve informatiebron rond
de problematiek van superstormen in België

CONGRES SUPERSTORMEN - 2de EDITIE

In Vlaanderen is er weinig maatschappelijk bewustzijn over de dreiging van superstormen. Nochtans maken lokale stormen uit het verleden en de internationale gevolgen van klimaatverandering duidelijk dat we ook bij ons immense stormen kunnen verwachten met ernstige schade tot gevolg.

Tijdens de eerste editie van het congres Superstormen eind 2011 heeft de voormalige burgemeester van New Orleans, Ray Nagin, een beklijvende getuigenis gebracht over Katrina, de storm die zijn stad nagenoeg verwoest heeft.

Met de tweede editie van het congres Superstormen willen we dit debat verderzetten en het brede publiek en de media informeren over de dreiging van een vernietigende storm in België. We bekijken hoe we de kust en overstromingsgevoelige Vlaamse steden op een

duurzame manier kunnen voorbereiden op dit zwaardere stormklimaat en complexere watermanagement als gevolg van de klimaatverandering.

Volgende internationale en nationale sprekers komen hun visie en ervaring inzake stormen en klimaatverandering uitleggen:

  • Ken Livingstone, de ex-burgemeester van London, heeft van de bedreigingen van de klimaatverandering een speerpunt gemaakt in zijn beleid met o.m. het plan "London's Warming". Hij gaat in debat met Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen.

  • Hilde Crevits, Minister van Openbare Werken, komt spreken over de bescherming van onze kust tegen zware stormen en het toekomstplan Vlaamse Baaien.

  • Serge de Gheldere, CEO van Futureproofed en klimaatambassadeur van Al Gore, plaatst superstormen in het kader van klimaatverandering en bespreekt de mogelijkheden voor adaptatie en mitigatie.

  • Carl De Caluwé, Gouverneur van West-Vlaanderen, is de verantwoordelijke in geval van overstroming aan de kust en werpt een blik op rampenmanagement, preventie van overstroming en veiligheid op zee.

  • Johan Vande Lanotte is Minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee. Hij is de auteur van het Marien Ruimtelijk Plan en gemeenteraadslid in Oostende.

  • Prof. Dr. Ir. Huib de Vriend, hoogleraar waterbouwkunde, en Prof. Dr. Patrick Meire, hoogleraar biologie, komen getuigen hoe we slim gebruik kunnen maken van de natuur om ons duurzaam te beschermen tegen overstromingen.

  • Prof. Dr. Ir. David Dehenauw en Prof. Dr. Tim Soens bespreken enkele gedenkwaardige stormen uit het (nabije en verre) verleden en de manier waarop mensen hier mee omgingen.

  • Ir. Piet Dircke, directeur bij Arcadis, is nauw betrokken bij de kustbeschermingsprojecten in New Orleans en New York als gevolg van respectievelijk de superstormen Katrina en Sandy.

  • Patrick De Klerck, burgemeester van Blankenberge en voorzitter van het kustburgemeestersoverleg, zal het congres openen. De moderator van het congres is Nic Balthazar, televisie- en filmmaker en ecologisch ‘Cinema-activist’.

 

Thema’s tijdens het congres zijn o.a. veiligheid, klimaatverandering, zeespiegelstijging, natuurlijkheid, integratie, ecologie, ecosysteemdiensten, ruimtelijke planning, bouwen met de natuur, natuurlijke kustbescherming, duinen, natuurcompensatie.

Het congres is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, Gemeente Blankenberge, Vlaanderen in Actie, Vlaamse Baaien en Flanders Port Area onder leiding van Gouverneur De Caluwé.