Superstormen

zondag 24 juni 08:55

Uw centrale en objectieve informatiebron rond
de problematiek van superstormen in België

120210 Kampereiland

Kampereiland blijft kwetsbaar gebied

Informeren, uitleggen en toch ook een beetje geruststellen. Dat was het doel van een informatieavond die woensdagavond plaatshad in dorpscentrum De Driester in Kamperzeedijk.

Belegd door Waterschap Groot Salland en de gemeentes Kampen en Zwartewaterland naar aanleiding van de hoogwaterperikelen van begin januari. De geste werd zeer gewaardeerd door de pakweg dertig bewoners van de polders langs het Zwartewater, maar kon het gevoel van onbehagen toch niet helemaal wegnemen.

Lees meer: de Stentor

Tags: Kustbescherming buitenland , Stormen buitenland